راهنمای نویسندگان

مجله ترویجی

حفاظت و بهره ­برداری جنگل­های هیرکانی

 

در راستای ترویج دستاوردهای تحقیقاتی محققین، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ­های کشاورزی، کارشناسان و مروجین مرتبط با رشته­ های منابع طبیعی و محیط­ زیست، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران اقدام به انتشار مجله ترویجی حفاظت و بهره ­برداری جنگل­های هیرکانی با هدف افزایش دانش فنی جامعه نموده است. کلیه مقاله ­های تحقیقی و ترویجی در مفاهیم مدیریت، احیاء، بهره ­برداری، حفاظت، توسعه منابع طبیعی، آبخیزداری و محیط­ زیست که راهکارهای متنوع حفظ اکوسیستم پایدار را ترسیم نماید، در موضوعات زیر و پس از داوری علمی و ادبی پذیرفته و منتشر می­ شود.

1. مقالات ترویجی که نتیجه فعالیت های پژوهشی (رساله و پایان نامه های دانشجویی و طرحهای پژوهشی و مطالعاتی) باشند.

2. مقالات مروری و تحلیلی در زمینه جنگل، مرتع، آبخیزداری، محیط زیست (با گرایش جنگل­های هیرکانی)

3. دستورالعمل­های کاربردی که در راستای حفظ و ارتقای منابع طبیعی و شاخه­ های مرتبط باشند.

4. مقالات کوتاه که شامل خلاصه­ ای از یافته ­های تحقیقاتی با حجم حداکثر دو صفحه کاغذ A4 باشد.

  

راهنمای تهیه مقالات:

روش نگارش و ارسال مقاله: هر مقاله حداکثر در 14 صفحه تنظیم شود. هر مقاله باید در قالب کاغذ A4 سفید بدون آرم، با 3 سانتی­متر حاشیه از چهار طرف، با نرم افزار Word 2003-2010، با فاصله سطرهای Multiple 12pt تایپ شده و از طریق سایت مجله به نشانی http://cuhfj.areeo.ac.ir و پس از ثبت نام در آن ارسال گردد.

 

الف- راهنمای نگارش مقالات تحلیلی

مقالات تحلیلی باید شامل بخش های ذیل باشد:

- خلاصه (پیشگفتار)

- مقدمه

- یافته ها و تحلیل ها

- جمع بندی و پیشنهادات

- منابع (نحوه ارجاع به منابع در متن و درج منابع در فهرست مربوطه مشابه راهنمای نگارش مقاله ترویجی می باشد).

 

ب-راهنمای نگارش مقالات ترویجی

 نوع و اندازه قلم ها به شرح زیر می باشد:

عنوان فارسی مقاله 

بی نازنین 14، پررنگ، وسط چین

عنوان انگلیسی مقاله 

Times New Roman 12، پررنگ، وسط چین

اسامی فارسی نویسندگان

بی نازنین 12

اسامی انگلیسی نویسندگان

Times New Roman 11

عنوان ­های فرعی مقاله (چکیده، واژه­ های کلیدی، مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج و بحث، توصیه ترویجی و منابع مورد استفاده)

بی نازنین 13،  پررنگ

متن فارسی مقاله و منابع فارسی

بی نازنین 13

کلیه کلمات انگلیسی داخل متن و منابع انگلیسی

Times New Roman 11

کلیه جدول­ها و شکل­ها

بی نازنین 12

 

ارجاع به منابع در متن مقاله: ترجیحاً در انتهای جمله و به شرح زیر قرار گیرد:

تعداد نگارندگان منبع

مثال

فارسی

انگلیسی

تک نفره

(علوی، 1388)

(Clark, 1999)

دو نفره

(علوی و تقوی، 1388)

(Clark & Saska, 1999)

بیش از دو نفر

(علوی و همکاران، 1388)

Clark et al., 1999)

 

اگر احیاناً منبعی در ابتدا یا وسط جمله ­ای قرار گیرد به شرح زیر نوشته شود:

تعداد نگارندگان منبع

مثال

فارسی

انگلیسی

تک نفره

علوی (1388)

 (1999) Clark

دو نفره

علوی و تقوی (1388)

  Clark و S (1999) Saska

بیش از دو نفر

علوی و همکاران (1388)

Clark و همکاران (1999)

 

اجزای مقاله: هر مقاله ارسالی باید دارای برگ شناسه، چکیده فارسی، واژه­ های کلیدی، مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج و بحث، توصیه ترویجی و منابع مورد استفاده باشد.

1. برگ شناسه: این برگ به صورت یک صفحه مجزا از متن مقاله و به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه گردد. این برگ شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده (گان) و آدرس کامل پستی آنها باشد. مشخص کردن آدرس دقیق پستی، پست الکترونیکی و شماره تلفن نگارنده مسوول مکاتبات الزامی است. (تذکر: نام و مشخصات نگارنده (گان) فقط در برگ شناسه نوشته شود و در هیچ جای دیگر مقاله نباید قید گردد).

2. عنوان مقاله: عنوان مقاله باید جامع و دربرگیرنده مفهوم اصلی مقاله بوده و از 25 کلمه تجاوز نکند. در زیر عنوان فارسی، عنوان انگلیسی مقاله نوشته شود.

3. چکیده فارسی: در صفحه اول مقاله و پس از عنوان مقاله، چکیده (حداکثر شامل 250 کلمه) آورده شود. چکیده باید در برگیرنده اهمیت، هدف، روش کار و مهمترین نتایج باشد.

4. واژه­ های کلیدی: واژه­ های مهم مقاله حداکثر در 6 کلمه به ترتیب اهمیت آورده شود.

5. مقدمه:  مقدمه باید شامل معرفی و اهمیت موضوع مقاله، توجیه انجام پژوهش و مروری بر تحقیقات انجام شده مرتبط باشد.

6. مواد و روش­ها: در این قسمت شرح کامل مواد و روش­های مورد استفاده، آورده شود. برای مقالات مروری نیازی به مواد و روش­ها نیست.

7. نتایج و بحث: نگارنده (گان) می ­تواند نتایج و بحث را بصورت جداگانه و یا بطور توام بنویسد. تمامی یافته و نتایج پژوهش در این قسمت ارائه می­ گردد. در قسمت بحث، باید نتایج بدست آمده تجزیه و تحلیل شده و با نتایج تحقیقات مشابه در منابع داخلی و خارجی مقایسه گردد. جداول و شکل­هایی که نشان دهنده نتایج باشند در این قسمت می ­آیند. شکل­ها (گراف و تصویر) و جداول در اولین محل ممکن بعد از مطلب مربوطه قرار گیرند.  شماره و عنوان هر جدول در بالای آن قرار می­گیرد. جداول باید فاقد خط عمودی باشند. شماره و عنوان هر شکل در زیر آن قرار می ­گیرد.

8. توصیه ترویجی: در این قسمت نتایج کاربردی که قابل توصیه برای بهره ­برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی باشد، ارائه می ­گردد. ممکن است مقاله ای فاقد توصیه ترویجی شاخصی باشد، که در این صورت نیازی به ارائه توصیه ترویجی نخواهد بود.

9. سپاسگزاری: در این قسمت نگارنده ­(گان)، در صورت تمایل، می ­توانند از افراد حقیقی و حقوقی و تامین­ کنندگان بودجه و امکانات اثر علمی خویش قدردانی نمایند.

10. منابع مورد استفاده: در این قسمت فقط آن دسته از منابعی که در متن مقاله نام برده شده­ اند آورده می ­شوند. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شود. نحوه نگارش هر منبع مورد استفاده با ذکر مثال در زیر آورده شده است:

- مقاله در مجلات با یک نگارنده: نام خانوادگی نگارنده حرف اول اسم کوچک نگارنده. سال انتشار مقاله. عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره مجله (شماره جلد مجله): شماره صفحات.

کمانگر، ص. 1392. بررسی تاثیر حشره ­کش­ های گاچو و کروزر به­ صورت تیمار بذور کلزا در کنترل زنبور برگ­خوار کلزا. گیاه­پزشکی، 2 (36): 8-1.

Cox, M.L. 1998. The genus Psylliodes Latrielle (Chrysomelidae: Alticinae) in the UK. Coleopterist, 2 (3): 33-65.

 

- مقاله در مجلات با بیش از یک نگارنده: پس از نگارنده اول "ویرگول" سپس نام خانوادگی و حرف اول اسم کوچک نگارندگان بعدی به ترتیب ذکر گردد و قبل از نام خانوادگی آخرین نگارنده "و" گذاشته شود.

خداوردی، ه.، صحراگرد، م.، امیرمعافی، م. و محقق نیشابوری، ج. 1391. ویژگی­های زیستی و شکارگری سن آندرالوس روی لارو سن چهارم  برگخوار پنبه در شرایط آزمایشگاهی. نامه انجمن حشره ­شناسی ایران، 1 (32): 19-1.

Ferguson, A.W., Barari, H. and Warner, D.J. 2006. Distributions and interactions of the stem miners and their parasitoids in a crop of winter oilseed. Entomologia Experimentalis Et Applicata, 119: 81–92.

 

- کتاب:به ­ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده (گان). سال انتشار. عنوان کتاب. نام ناشر، محل انتشار، تعداد صفحات.

خانجانی، م. 1384. آفات گیاهان زراعی ایران. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 731 ص.

Gullan, P.J. and Cranston, P.S. 2005.The Insects. Blackwell Publishing, UK. 505 pp.

 

- فصلی از یک کتاب:

Alford, D., Nilsson, V. and Ulber, B. 2003. Insect pests of oilseed rape crops. In: Alford, D.V. (ed), Biocontrol of Oilseed Rape Pests. Blackwell Science, Oxford. pp 9-41.

 

 کتاب ترجمه شده:

آگریوس، ج. ان. 2005. بیماری ­شناسی گیاهی. ایزدپناه، ک.، اشکان، س. م.، بنی ­هاشمی، ض.، رحیمیان، ح. و میناسیان، و. (مترجمان)، انتشارات آییژ، 1389، 1026 ص.

 

- پایان ­نامه: نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده. سال خاتمه. عنوان پایان ­نامه. مقطع تحصیلی، نام دانشکده و دانشگاه، محل دانشگاه.

طهماسبی، غ. 1375. بررسی مرفولوژیکی و بیوشیمیایی توده­ های زنبور عسل ایران. پایان ­نامه­ دکتری تخصصی حشره­ شناسی کشاورزی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

Barari, H. 2005. Ecology of the coleopteran stem-mining pests and their parasitoids in winter oilseed rape: implications for IPM. PhD thesis. Imperial College, University of London, UK.

 

- مجموعه مقالات چاپ شده در کنفرانس­ های علمی: ذکر نام نگارندگان همانند مقاله در مجلات. سال انتشار. عنوان مقاله. نام کنفرانس. محل برگزاری کنفرانس، تاریخ برگزاری کنفرانس، شماره صفحات.

براری، ح. 1391. بررسی حشرات زیان ­آور مزارع کلزای استان مازندران. دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 24 آبان، صفحات 1 تا 8.

Williams, I.H., Barari,H., Frearson, D. and McCartney,A. 2006. Wind direction and the direction of flights of parasitoids to oilseed rape: implications for IPM. MASTER Symposium, Goettingen, Germany, April 2006, p21.

 

- منبع فاقد نام مشخص: اگر منبعی فاقد نام نویسنده بود، بجای نام نگارنده از کلمه Anonymous استفاده شود.

Anonymous, 1999. The NRA review of Fenitrothion. National Registration Authority for Agricultural and Veterinary Chemicals, Australia. 2: 20.

 

- منابع اینترنتی:

Meyer, J.R. 2013. General Entomology: Course Modules. Available on: http://www.Cals. Ncsu. Edu/ Course/ ent425/ Course/ Modules.