اهداف و چشم انداز

-   ترویج دانش منابع طبیعی و محیط زیست و نیز یافته­ های پژوهش­های کاربردی و تجربه­ های علمی- اجرایی

-   ارائه تحلیل­های اقتصادی و اجتماعی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست

-   ارائه نظرات، دیدگاهها و راهکارهای مناسب برای فرهنگ­ سازی اهمیت منابع طبیعی، آبخیزداری و محیط زیست

-   ارائه تجربیات حاصل از محققان، مدرسان و کارشناسان مجرب و صاحب نظر به مخاطبان مجله

-     هم­ افزایی دانش مدرسان، محققان، دانشجویان، مروجان و کارشناسان فعال در حوزه منابع طبیعی، آبخیزداری و محیط زیست