معرفی زنبور گالزای اکالیپتوس Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulphidae) به عنوان مهمترین آفت اکالیپتوس در مازندران

نویسندگان

چکیده

زنبور گالزای اکالیپتوس اولین بار در سال 2000 در کشور استرالیا گزارش شد و به سرعت انتشار جهانی پیدا نمود. رشد سریع جمعیت و سرعت بالای انتشار این حشره در غیاب دشمنان طبیعی احتمالی آن، از نظر اقتصادی دارای اهمیت ویژه است. این حشره با تخم­ریزی در بافت، رگبرگ­های میانی، دمبرگ­ها و ساقه­های جوان اکالیپتوس و تغذیه از آن­ها، گال ایجاد می­نماید. این آفت برای اولین بار در استان مازندران و در شهرستان بهشهر از روی اکالیپتوس گونهEucalyptus Camaldulensis توسط نویسندگان گزارش گردید. در حال حاضر این آفت در نهالستان­هایی که نهال اکالیپتوس تولید می­کنند به­عنوان معضل جدی محسوب می­شود. بنابراین شناخت آن مهم بوده و کنترل آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها